Jurist när man behöver dem

När du behöver hjälp av en jurist eller advokat, måste du först tar reda på inom vilket område du behöver juridisk rådgivning. Eftersom advokater och jurister ofta specialiserat sig inom ett eller flera områden, så underlättar det att veta ditt ärende. Har du flera ärenden kanske du behöver rådgöra med flera jurister. Du finner även mycket gratis information att ta del av hos myndigheter och organisationer. Hos Levins juristbyrå får du hjälp av jurister och det finns även advokat Linköping och i Norrköping vid behov av en advokat.

Rätt hjälp för dig

Levins juristbyrå ger juridisk hjälp till både privatpersoner och företag, som har juridisk expertis inom familjerätt, domstolsprocesser, fastighetsrätt och affärsrätt. Levins juristbyrå har 20 års erfarenhet som ombud i över 500 vårdnadstvister. Innan vi erbjuder juridisk hjälp lyssnar vi först på dig, utifrån kunskap och engagemang ger vi er bästa möjliga råd i din situation. På Levins juristbyrå råder tystnadsplikt och med hänsyn till våra yrkesetiska regler agerar vi enbart utifrån ditt bästa. Befinner du dig i en vårdnadstvist norrköping bör du alltså söka erfaren hjälp.

Familjerätt

I svåra vårdnadsprocesser har vi stort fokus på barnets bästa, och vi är mån om att det ska bli så bra som möjligt för samtliga inblandade. Innan du bestämmer dig, erbjuder vi dig 15 minuters fri rådgivning och vägledning. Våra jurister hjälper dig med hur du bäst löser din situation. Behöver du en advokat kontakta oss på Levins juristbyrå, här finns både advokat Linköping och i Norrköping.

Fastighetsrätt och affärsrätt

En familjejurist kompetens sträcker sig även till andra rättsliga områden. Som till exempel om du upptäcker fel i fastighet eller bostadsrätt, kan du kontrollera med oss för att veta vad som gäller. Vi kan även regelverket inom samäganderättsavtal och servitutsavtal. Advokat Norrköping och Linköping kan praktiskt biträda företag och organisationer att göra bra affärer. Vi hjälper till när det gäller rättsregler som styr affärer, företagsavtal eller bolagsbildningar. Vi ser till företagets kommersiella behov, samtidigt till rättssystemets perspektiv och sammanfogar dessa för att erbjuda bästa möjliga resultat.